Jag är boken.

Jag har utsett dig. Det är inte du som valt mig, ty jag är boken och valet är mitt, mitt alena. Valet är dock ditt, och det vill jag att du kommer ihåg

 

Allt, vartenda ord, varenda beskrivning och bild, varenda färg, lukt och smak är sann, ty jag har själv upplevt dem allihop även om orden och meningarnas ordning kan växla så är berättelsen min egen. Den friheten tar jag mig. Detta min bäste betraktare, är en utan omskrivning sann och helt igenom äkta berättelse, en kärlekssaga till livet självt, det ständigt kämpande livet, så som det var tänkt en gång från början då allt skapades på Saragos gyllene stränder.

Älska eller förkasta den, men försök inte förstå den

Följ ordens flöde och låt meningarna bilda mönster.

Älska eller förkasta den och bli en del av boken, boken om Babylons Enigma

Välkommen kära läsare

Här är allts början ... eller allts slut...

Det är helt upp till dig

Det tänkta omslaget på Babylons Enigma, första skriftsamlingen